Keurmerk brandveiligheid halen? Neem een scope 10 keuring!

scope 10 keuring kosten

Wanneer je als bedrijf veelvuldig werkt met grote en complexe elektrische installaties, dan is de kans groot dat je aan bepaalde vereisten moet voldoen om dit te (blijven) mogen doen. Een van de belangrijkste aspecten waar je installatie aan moet voldoen is natuurlijk dat het geheel brandveilig is. Om aan te tonen dat je installatie inderdaad brandveilig is, kun je hiervoor een keuring aanvragen. In sommige gevallen kan dat zelfs verplicht zijn, al kan dat ook het geval zijn omdat je anders mogelijk een bepaalde verzekering niet kunt afsluiten. Een bekende inspectie met betrekking tot brandveiligheid is de scios scope 10. Wat de scope 10 keuring kan kosten? Hieronder lees je daar iets meer over.

scope 10 keuring kosten

Waar hangen de kosten van af?

scope 10 keuring kosten

Helaas dient op voorhand gezegd te worden dat de precieze kosten van deze keuring niet makkelijk te voorspellen zijn. De totale kosten hangen af van een aantal factoren. Belangrijk is daarbij natuurlijk de omvang van de elektrische installatie in kwestie, waarbij het aantal zogeheten verdeelinrichtingen ook essentieel is. Het oppervlak waarop geïnspecteerd moet worden speelt ook mee, terwijl de toepassing van de installatie zelfs een cruciale rol speelt in het totaalbedrag.